Xaml trainingen

WPF, UWP, WinUI, Blend

Aanbod

XAML (eXtensible Application Markup Language) is a declarative XML-based language used to create user interfaces in .NET applications. It is often used in conjunction with Windows Presentation Foundation (WPF), a framework for building Windows desktop applications, and Windows Store apps, which are applications that can be downloaded from the Microsoft Store.

XAML allows developers to create user interface elements such as windows, buttons, text boxes, and other controls, and to define their properties, layout, and behavior. It separates the user interface from the underlying code, making it easier to design and maintain the user interface of an application.

XAML is also used in other .NET frameworks, such as UWP, WinUI, MAUI and UnoPLatform, for building web and mobile applications. It is a flexible and powerful language that can be used to create a wide range of user interfaces, from simple to complex.

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en reiskosten.

Proud of our customers

  • Actemium
  • ASML
  • Besi
  • Maastricht University
  • Microsoft
  • Promexx
  • Sioux
  • Topic
  • Topicus

Get in touch

Met dit formulier kunt u informatie over een In-Company of Small-Group training aanvragen. U kunt in het bericht aangeven welke training u wilt, voor hoeveel personen, wanneer deze verzorgd moet worden en op welke locatie. Wij nemen vervolgens contact met u op.

U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer +31 (0)493-688810 of per mail training@reflectionit.nl.