Programming SQL Server Database training

Programming MS SQL Server Database

Deze cursus is bestemd voor degenen die een database oplossing willen realiseren met het Microsoft SQL Server database management system. Hierbij wordt ook ingegaan op de advanced features van SQL Server 2005 t/m 2017

 

Inhoud

 • Introduction and Overview
 • Tools: Management Studio, Configuration Tools, Performance Tools, Command Prompt Tools, Visual Studio
 • Transact-SQL (T-SQL): Select, Insert (including Row Constructors), Update, Delete , Sub Queries, Joins, Functions, Statements (IF, WHILE, DECLARE, etc.)
 • Tables: Columns, Datatypes, Defaults, Keys (PK, AK), (FK) Relationships, Indexes, Computed Columns, Constraints, Diagrams, Scripting
 • Views: CREATE, ALTER, OPTIONS (CHECK, SCHEMABINDING, ENCRYPTION), Indexing, Updateable Views
 • Transactions & Error Handling: Begin/Commit/Rollback Transactions, Isolation Level, Locking & Blocking, Snapshot Isolation, @@ERROR, RAISERROR, THROW, @@ROWCOUNT, TRY/CATCH
 • Stored Procedures: Creating, Parameters, Executing, Debugging, Tracing, Cursors, Temporary tables, Table-Valued Parameters, Best Practices
 • DML Triggers: After, Instead of, Best Practices
 • User Definded Functions: Scalar Functions, Table-Valued Functions (Inline, Multi-statement)
 • SQL Server Data Tools (SSDT): SQL Server Database Projects, SQL Server Management Studio, Schema & Data Compare, SQL CLR
 • Advanced T-SQL: Synonyms, XML Datatype, NEWSEQUENTIALID(), Partitioned tables, Alter Indexes + Included Columns + Filtered Indexes, Common Table Expressions, DML with OUTPUT, Relational Operators, PIVOT & UNPIVOT, Ranking functions, OFFSET FETCH, DDL Triggers, Grouping Sets, Merge Statements, Spatial Data, Sparse Columns, HIERARCHYID and FILESTREAM, Temporal Tables
 • Security: Authentication, Logins, Users, Roles, Schema's, Ownerchip Chains, Execution Context, Impersonation
 • Database Administrating (DBA): Query Store, DBCC, Backup, Restore, Maintenance Plans, Linked Servers, Jobs, Alerts

Gewenste voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij overweg kunnen met Windows, en inzicht hebben in de structuur van relationele databases en SQL.

4 intensieve dagen

De training is in te plannen in onderling overleg. Doorgaans plannen we 1 à 2 trainingsdagen per week. Een normale trainingsdag is van 9:00 tot 16:00 uur. Een middag-avond training van 13:00 tot 20:00 uur is ook mogelijk (€ 100,-per dag meerprijs). In overleg kunnen trainingstijden aangepast worden.

In-Company training

Een In-Company (in-house) training wordt gegeven op uw locatie in Nederland of België. De deelnemers brengen zelf een laptop mee.

Een Virtual Classroom verzorgen wij met Microsoft Teams.

Aantal
deelnemers
Prijs per deelnemer
(afgerond)
Prijs bij dit
aantal deelnemers
3 € 2.200,- € 6.600,-
4 € 1.800,- € 7.200,-
5 € 1.560,- € 7.800,-
6 € 1.400,- € 8.400,-
7 € 1.286,- € 9.000,-
8 € 1.200,- € 9.600,-
9 € 1.133,- € 10.200,-
10 € 1.080,- € 10.800,-
11 € 1.080,- € 11.880,-
12 € 1.080,- € 12.960,-

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Bij een training op uw locatie worden hiernaast ook reiskosten in rekening gebracht. Toeslag middag-avond training: € 100,- per dag.

Het door u beschikbaar gestelde lokaal dient te beschikken over een HD-beamer/TV met een minimale resolutie van 1920 x 1080 en een internetverbinding.

Small-Group training

Bij een Small-Group training komen de deelnemers naar ons kantoor in Asten en brengen een eigen laptop mee. Indien u niet beschikt over een laptop kunnen wij deze tijdens de training voor u beschikbaar stellen tegen een meerprijs van € 50,- per laptop. De training is inclusief lunch.

Aantal
deelnemers
Prijs per deelnemer
(afgerond)
Prijs bij dit
aantal deelnemers
1 € 2.600,- € 2.600,-
2 € 2.400,- € 4.800,-
3 € 2.200,- € 6.600,-

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Taal

De training wordt gegeven in het Nederlands (Dutch) of Engels (English), het lesmateriaal is altijd Engelstalig.

Benodigde software

SQL Server 2016 (of hoger)

Maatwerk

Deze training kan op maat gemaakt worden door bijvoorbeeld de inhoud te combineren met andere trainingen of door juist een onderwerp te laten vervallen.

Bij maatwerk worden de specifieke opleidingsvraag, de voorkennis en de leerdoelen besproken. Hiervoor kijgt u een gedegen opleidingsadvies om de beoogde leerdoelen efficiënt en effectief te behalen. In overleg met u wordt de inhoud en het aantal dagen van de maatwerktraining bepaald.

Reviews

Hristo Strydom - Actemium - november 2022

Excellent Training. The lecturer Explains everything with detail and as a First time SQL learner I could follow and understand what to do with each exercise given.

Raoul Koningverander - Actemium IAS Doetinchem - november 2022

Wat een leerrijke 4-daagse training heb ik achter de rug. Ik heb er meer uit kunnen halen dan ik mij had kunen bedenken. Door 'doen' blijft de leerstof beter hangen en vond ik het fijn dat de cursus naast theoretisch ook interactief was. Een goede balans tussen theorie en praktijk overgedragen door een enthousiaste ervaren trainer.

Marco - Actemium - november 2022

Zeer leerzame training van een enthousiaste trainer met veel kennis.

Eric klep - Actemium - november 2022

Bedankt voor de zinvolle training. Fons is enthusiast en goed van kennis. De training is interactief en op een manier gegeven dat kennis blijft plakken.

Adriaan van Hoek - Actemium AES Veghel - oktober 2022

Ervaren trainer, een verademing om zaken uitgelegd te krijgen door iemand met een ruime bagage, die zich onafhankelijk kan opstellen. Niveau wordt naadloos afgestemd op het publiek en de training is erg interactief. Ondanks de lange trainingsdagen blijft het interessant, en verder komen er veel onderwerpen aan bod in korte tijd.

Pascal - Actemium - oktober 2022

Zeer goede training, maar vooral een enthousiaste trainer met veel ervaring en kennis.

Proud of our customers

 • Actemium
 • ASML
 • Besi
 • Maastricht University
 • Microsoft
 • Promexx
 • Sioux
 • Topic
 • Topicus

Get in touch

Met dit formulier kunt u informatie over een In-Company of Small-Group training aanvragen. U kunt in het bericht aangeven welke training u wilt, voor hoeveel personen, wanneer deze verzorgd moet worden en op welke locatie. Wij nemen vervolgens contact met u op.

U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer +31 (0)493-688810 of per mail training@reflectionit.nl.